V Ulan vom Kuckucksland

SCHH3 Kkl 1

V Ulan vom Kuckucksland V Ulan vom Kuckucksland
Owned by: Wendy Fields

Linebreeding - 5 Generations

5,5 - 4........................................... in V Verena von Batu
5,5 - 4........................................... in VA1 (I) Hobby vom Gletschertopf
4,4 - 3........................................... in VA1 Ursus von Batu
4 - 3.............................................. in V Nova von der Wienerau
5 - 4.............................................. in V Matty von der Wienerau
5 - 4.............................................. in V Babsy von den Partnachquellen
3 - 2.............................................. in VA8 Zambia von Arminius

Liedo vom Kuckucksland
VA1 (USA)
Liedo vom Kuckucksland
SCHH3 Kkl 1
Sire Born : 17. April 2003

Cherry vom Bergmannshof
V1 Cherry vom Bergmannshof
2000
SCHH3
20743 59
HD-fast Normal
Sire

Tacko zum Gigelsfelsen
SCHH3
V42 Tacko zum Gigelsfelsen
1998
SZ 2025492
HD-Normal
Sire

Whitney aus Agrigento
V3 Whitney aus Agrigento
1998
SCHH2
SZ 2017499
HD-fast Normal
Dam

Zala von Arminius
V Zala von Arminius
SCHH2
HD-SV: HD a-normal (a1)
Dam

Zeppo vom Klebinger Schlob
V1 (N) Zeppo vom Klebinger Schloß
1997
SCHH2
SZ 2020853
HD-SV: HD a-fast normal (a2)
Sire

Zambia von Arminius
VA Zambia von Arminius
1997
SCHH3
SZ 1995120
HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3)
Dam

Isa vom Kuckucksland
SCHH2
SG Isa vom Kuckucksland
2001
SZ 2091024
HD-SV: HD a-normal (a1)
Dam

Bax von der Luisenstrabe
SCHH3
VA1 Bax von der Luisenstraße
SZ 2042606
HD-SV: HD a-normal (a1)
Sire

Odin vom Hirschel
SchH3
VA4 Odin vom Hirschel
1995
SZ 1925447
HD-SV: HD a-normal (a1)
Sire

Beaury van de Huis Kirura
SchH3
VA 4 (BSZS) Beaury van de Huis Kirura
1996
SZ 2012720
HD-SV: HD a-normal (a1)
Dam

Zambia von Arminius
SCHH3
VA Zambia von Arminius
1997
SZ 1995120
HD-SV: HD a-noch zugelassen (a3)
Dam

Ursus von Batu
SCHH3
VA1 Ursus von Batu
SZ 1932624
HD-SV: HD a-normal (a1)
Sire

Nova von der Wienerau
SchH3
V Nova von der Wienerau
1995
SZ 1927925
HD-SV: HD a-normal (a1)
Dam